Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Pierzchnica FRRP Pierzchnica

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Aktualności

ZAPYTANIE O DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH

ZAPYTANIE O DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
na dostawę artykułów przemysłowych
 
1. Zamawiający:
Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
 
Ul. Szkolna 28, 26-015 Pierzchnica
 
www.frrp.pl
 
 
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadzie konkurencyjności.
 
 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów przemysłowych dla Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica.
 
 
4. CHARAKTERYSTYKA ZAMÓWIENIA              
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 
- ręczniki papierowe – 100 szt.
 
- VELVET Papier toaletowy – 10  op.
 
- płyn do naczyń – 5 l
 
-  WC Krążek do spłuczki -  1 op.
 
- Worki na śmieci 35 l ( z taśmą )  –  10 szt.
 
-  Worki na śmieci 20 l – 10 szt.
 
-  Worki na śmieci 60 l – 10 szt.
 
-  Worki na śmieci 120 l – 10 szt.
 
- Dynia odświeżacz powietrza MIX /10 – 30 szt. 
 
- AJAX płyn  1 l – 5 szt.
 
- Mydło w płynie Biały Jeleń – 5 l
 
-  Domestos – 5 l
 
-  Pronto do mebli – 10 szt.
 
- Zawieszka BREF – 10 szt.
 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko wraz z wniesieniem we wskazane miejsce w siedzibie Zamawiającego.
 
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
· Cena Oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi
 
· Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę w wersji papierowej
 
 
6.  KRYTERIA OCENY OFERT I WAGI PUNKTOWE  
 
Cena brutto Oferty -  100%.
 
 
 
7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
 
Ofertę należy przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1  do zapytania:
 
· Pocztą na adres Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica, ul. Szkolna 28, 26-015 Pierzchnica
 
· Osobiście w siedzibie Fundacji
 
Termin złożenia ofert 21-02-2014 r godz 10:00 – liczy się data wpływu Oferty.
 
Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.
 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lutego 2014 roku o godz 11:00.
 
O wynikach oferenci zostaną poinformowania telefonicznie lub e-mailowo.
 
 
Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
 
Dariusz Michalski – 41 3538167
 
…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

13

LUT

2014

534

razy

czytano

41/115

frrp.pl

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Ukryj moduł.