Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Pierzchnica FRRP Pierzchnica

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

O Fundacji


Geneza powstania

Na podstawie umowy z dnia 18 listopada 1991 roku zawartej pomiędzy rządami Polski i Szwajcarii został utworzony Polsko-Szwajcarski Program Regionalny (w skrócie PSPR). W ramach programu wybrane zostały cztery regiony o przewadze gospodarki wiejskiej z dużą stopą bezrobocia w których rozpoczęto realizację Programu.
Cele Programu zostały określone w sposób następujący:
pomoc dla regionów wiejskich przy przechodzeniu do gospodarki rynkowej,
pomoc w tworzeniu miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych,
pomoc dla inicjatyw lokalnych w dziedzinie przedsiębiorczości, odpowiadających potrzebom regionalnym,
Pierzchnica została włączona do Programu w 1993 roku i była 4 regionem, obok Rabki, Łukty i Gołdapi.
Program realizował swoje cele poprzez udzielanie pożyczek dla osób fizycznych-prowadzących działalność gospodrczą oraz przedsiębiorstw, na warunkach korzystniejszych niż oferowały banki. Wybór takiego profilu działalności wynikał z faktu, że istotna część sektora małej przedsiębiorczości nie była objęta polskim systemem bankowym.
24 lipca 1996 roku przedstawiciele obu rządów podpisali Memorandum of understanding zmieniające i przedłużające w/w umowę, były w nim określone cele drugiego etapu PSPR, m.in. "rozwijanie powtarzalnego modelu instytucji regionalnej, zdolnej wdrożyć cele programu w fazie 2". Ten sam dokument określił zasady regionalizacji programu i struktury regionalne które miały zapewnić długotrwałość celów, przewidywał również zasady transferu środków finansowych do nowych struktur.
W okresie funkcjonowania Programu, od września 1994 r. do czerwca 97 r. Biuro Regionalne w Pierzchnicy zrealizowało 70 projektów udzielając małym przedsiębiorstwom pożyczek przeznaczonych na wsparcie działalności gospodarczej.

Założycielem i Fundatorem Fundacji jest Gmina Pierzchnica. Rejestracji dokonał Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu 30 października 1996 r. Obecnie Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Kielcach (KRS 0000102344).

Do dnia 30 czerwca 1997 roku trwał proces przygotowawczy do samodzielnego funkcjonowania. Z dniem 1 lipca 1997 roku, Fundacja rozpoczęła samodzielną działalność w regionie w skład którego wchodziło siedem gmin woj. świętokrzyskiego: Pierzchnica, Chmielnik, Daleszyce, Gnojno, Morawica, Raków, Szydłów.

Na podstawie zawartych umów z PSPR przejęliśmy jego kompetencje i jesteśmy realizatorem pierwotnych założeń mających na celu rozwój regionu. 

Od 2005 roku rozszerzony został obszar działalności na teren całego województwa świętokrzyskiego. W 2006 roku zostały utworzone punkty konsultacyjne w następujących miastach powiatowych: Busku-Zdroju, Pińczowie i Jędrzejowie. Celem utworzenia punktów konsultacyjnych jest poprawa dostępności oferty Fundacji dla MSP mających siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Ukryj moduł.