Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Pierzchnica FRRP Pierzchnica

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Stypendia

Stypendia pomostowe Programu Dyplom z Marzeń

Stypendia pomostowe Programu Dyplom z Marzeń

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica w 2006 roku przystąpiła do Programu Dyplom z Marzeń, który jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolnościii koalicji pozarządowych organizacji lokalnych wyłonionych w drodze konkursu.

Program Stypendiów Pomostowych jest adresowany dla młodzieży z ternów wiejskich i małych miast. Stypendia mają ułatwić uzdolnionej młodzieży pokonanie wyjątkowo trudnej bariery związanej z rozpoczęciem studiów w szkole wyższej.
Program polega na ufundowaniu stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w państwowych uczelniach wyższych. Na rok akademicki 2011/2012 roczne stypendium wynosi 5000 zł i wypłacane jest w 10 ratach miesięcznych od października do lipca, w wysokości 500 zł.

Kandydaci do stypendium pomostowego w obrębie II segmentu muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE warunki regulaminu:

1.      Muszą być maturzystami 2011 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2011 roku będą dyskwalifikowani.

2.      Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających 970 zł netto w przeliczeniu na osobę, lub 1109 zł netto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3.      Pochodzą z terenów do 20.000 mieszkańców, tzn. zamieszkują na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jakiekolwiek przemeldowania z miasta na wieś, tuż przed złożeniem wniosku są niestety dyskwalifikowane.

4.      Osiągnęli na maturze wynik minimum 105 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stornie internetowej. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane PISEMNIE ale na obydwu poziomach i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty.

5.      Dostanie się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowych na polskiej państwowej uczelni POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA MAGISTERSKIE. W programie nie uczestniczą uczelnie kościelne, PWSZ z wyjątkiem tych które posiadają uprawnienia magisterskie, kolegia nauczycielskie. Wykaz szkół uprawniających do uzyskania stypendium dostępny będzie na stronie po uruchomieniu wniosku on-line. Lub też, kandydat samodzielnie może dowiedzieć się, czy uczelnia spełnia wymogi regulaminu sprawdzając na stronie uczelni czy ma ona uprawnienia magisterskie.

6.      PUNKT NAJWAŻNIEJSZY – posiadają REKOMENDACJĘ NASZEJ FUNDACJI. Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line. Wnioski bez rekomendacji będą przez system komputerowy odrzucane

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów określone sa w Regulaminie. 

Kontakt


Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
ul. Szkolna 28
tel 041 35 38 167
Osoba do kontaktu

Pani Monika Piras

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
tel. /0...42/ 632 59 91
faks. /0...42/ 630 27 81
www.fep.lodz.pl
e-mail:fep@fep.lodz.pl 

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Ukryj moduł.