Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Pierzchnica FRRP Pierzchnica

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Aktualności

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA COVID - 19 / PROJEKT ZAKOŃCZONY

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA COVID - 19 / PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

INSTRUMENT FINANSOWY - POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA  COVID -19

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA Umowa Operacyjna nr 2/RPSW/8020/2020/1/DIF/298

Pożyczka Płynnościowa dla MŚP- przeznaczenie: 

Wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców na terenie województwa świętokrzyskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19

Cel na jaki można uzyskać pożyczkę:

 • Wydatki związane z utrzymaniem bieżącej płynności i finansowaniem bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym m.in.:
 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) 
 • zobowiązania publiczno-prawne,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zatowarowanie, półprodukty itp.
 • inne wydatki niezbędne do utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewniające jej płynność.
 •  Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

Warunki udzielania pożyczki:

 • Maksymalna kwota pożyczki: 3 mln zł, uzależniona od zdolności pożyczkowej Przedsiębiorcy, prawnego zabezpieczenia oraz właściwych przepisów prawa unijnego i krajowego, dotyczących zasad udzielania pomocy,
 • oprocentowanie od 0%,
 • możliwość finansowania 100% wydatków brutto,
 • okres spłaty pożyczki do 72 m-cy,
 • brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki, max.
 • okres karencji w spłacie do 6 m-cy.

Charakterystyka projektu:

Pożyczki Płynnościowe dla MŚP udzielane są w ramach wprowadzonego Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego „OCHRONA, ODBUDOWA. ROZWÓJ MŚP”, którego celem jest minimalizowanie skutków epidemii COVID-19. Ponadto, dnia 6 maja 2020 roku nastąpiła aktualizacja Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, która umożliwiła uruchomienie Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa dla przedsiębiorców odczuwających negatywne skutki epidemii.

Instrument Finansowy „Pożyczka Płynnościowa” jest wdrażany przez Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. jako Pośrednika Finansowego wybranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy Województwa Świętokrzyskiego na podstawie Umowy Operacyjnej Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa.

W ramach produktu możliwe jest finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego, przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 Cel projektu:

Głównym celem Projektu jest minimalizowanie skutków epidemii MŚP. W ramach utworzonego Instrumentu Finansowego „Pożyczka Płynnościowa” wsparcie w formie pożyczki uzyska co najmniej 424 przedsiębiorstw z segmentu MŚP działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

Wartość projektu:  150.000.000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 150.000.000,00 zł

Okres realizacji Projektu: do 30 czerwca 2022 roku.

Realizacja Projektu:

Projekt realizuje Konsorcjum pn. „Świętokrzyskie Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych”, w skład którego wchodzą:
 • Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (ŚFR) z siedzibą w Kielcach – Lider Konsorcjum 
 • Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej (OPiWPR) z siedzibąw Sandomierzu
 • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich
 • Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica (FRRP) z siedzibą w Pierzchnicy
 • Fundacja Agencja Rozwoju regionalnego (FARR) z siedzibą w Starachowicach
 
Informujemy, że pożyczki w ramach projektu są udzielane bez jakichkolwiek opłat i prowizji. Informujemy też, że poza niżej wymienionymi w programie, uznanymi partnerami – Instytucjami Otoczenia Biznesu, nie współpracujemy i nie mamy powiązań z firmami bądź osobami pośredniczącymi, które oferują MŚP pomoc przy ubieganiu się o wsparcie, żądając od nich wysokich opłat.
Zarząd Fundacji
 
tel./fax. (41) 3538660,  3538661, 3538167.
 
Szanowni Państwo,
W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków informujemy, że nabór wniosków zostaje wstrzymany.
Zarząd Fundacji
 
 
                                                                  
 
 

01

MAR

2022

1704

razy

czytano

5/117

frrp.pl

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Ukryj moduł.