Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Pierzchnica FRRP Pierzchnica

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

 
Klauzula informacyjna dla pracowników
 

 (dla pracowników, współpracowników i wolontariuszy Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica w związku z pozyskiwaniem danych osobowych)

Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 

1. Administratorem państwa danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica, tel: 413538167, email: frrpierzchnica@republika.pl której przedstawicielem jest Prezes Jednostki, zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych pracowników: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, NIP, numer i seria dowodu osobistego, adresy poczty elektronicznej i numer telefonu, wykształcenie, zawód, imiona i daty urodzenia współmałżonka i dzieci. Telefon kontaktowy do administratora tel: 413538167 email: frrpierzchnica@republika.pl

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Anna Rubinkiewicz – Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: abcrodo@op.pl lub pod numerem telefonu:  602779754;

3. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej z pracownikiem umowy 
o pracę. Odbiorcą danych pracowników będą podmioty wskazane w przepisach prawa.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy Ustawy Kodeks Pracy.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

6. Pracownicy Jednostki posiadają prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku 
z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych

c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona. Pozostałe dane osobowe zwykłe pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

6. Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres wykonywania pracy w Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

7. Dane pracowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

Prezes Zarządu

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Ukryj moduł.