Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Pierzchnica FRRP Pierzchnica

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI PRAWNEJ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI PRAWNEJ

 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na świadczenie usług prawnych
Zamawiający:
Fundacja Rozwoju Regionu PierzchnicaUl. Szkolna 28, 26-015 Pierzchnica
www.frrp.pl
 
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadzie konkurencyjności. 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych dla Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica.
 
CHARAKTERYSTYKA ZAMÓWIENIA   
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w szczególności:
 
a) udzielanie porad i konsultacji prawnych,
 
b) sporządzanie opinii prawnych,
 
c) sporządzanie projektów umów i innych dokumentów
 
d) doradztwo w windykacji należności 
 
 WYMAGANIA
 
Wykonawca posiada co najmniej 5 – letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług prawnych
 
Wykonawca posiada co najmniej dyplom ukończenia uczelni wyższej (tj. studiów prawniczych lub adwokackich)
 
KRYTERIA OCENY OFERT I WAGI PUNKTOWE 
 
Cena będzie stanowiła 100% wartości oceny ogólnej. 
 
Oferta najkorzystniejsza to taka, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższym algorytmem:
 
Najniższa cena oferowana brutto
 
------------------------------------------- x 100 = ilość punktów
 
Cena badanej oferty brutto
 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
 
Ofertę należy przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania:
 
Pocztą na adres Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica, ul. Szkolna 28, 26-015 Pierzchnica
 
Osobiście w siedzibie Fundacji
 
Termin złożenia ofert 30-12-2013 r godz 10:00 – liczy się data wpływu Oferty.
 
Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.
 
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na świadczenie usług.
 
Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
 
Dariusz Michalski – 41 3538167
 
 

23

GRU

2013

526

razy

czytano

60/118

frrp.pl

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Ukryj moduł.