Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Pierzchnica FRRP Pierzchnica

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Aktualności

Zaproszenie do składania oferty na druk publikacji

Zaproszenie do składania oferty na druk publikacji

 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na druk publikacji:
” Ryby, płazy i gady na terenie gminy Pierzchnica”
 
 
Zamawiający:
Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
Ul. Szkolna 28, 26-015 Pierzchnica
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia druk publikacji: ” Ryby, płazy i gady na terenie gminy Pierzchnica”
 
 
CHARAKTERYSTYKA ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiotem zamówienia jest druk publikacji o następujących parametrach:
 
a) ilość 500 szt.
 
b) format B5
 
c) objętość publikacji ok. 106 stron
 
d) papier kreda 170 g
 
e) okładka laminowana matowo karton poczt. 250g
 
 
 
 KRYTERIA OCENY OFERT I WAGI PUNKTOWE 
 
Cena będzie stanowiła 100% wartości oceny ogólnej.
 
 
Oferta najkorzystniejsza to taka, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższym algorytmem:
 
 
Najniższa cena oferowana brutto
 
 
------------------------------------------- x 100 = ilość punktów
 
 
Cena badanej oferty brutto
 
 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
 
 
Ofertę należy przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania:
 
 
Pocztą na adres Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica, ul. Szkolna 28, 26-015 Pierzchnica
 
Osobiście w siedzibie Fundacji
 
 
Termin złożenia ofert 30-12-2013 r godz 10:00 – liczy się data wpływu Oferty.
 
Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.
 
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na świadczenie usług.
 
Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
 
Dariusz Michalski – 41 3538167
 
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
 
 
 
      
 
     
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 

23

GRU

2013

538

razy

czytano

64/118

frrp.pl

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Ukryj moduł.