Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Pierzchnica FRRP Pierzchnica

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Aktualności

DYPLOM Z MARZEŃ

Szanowni Państwo,

            Z przyjemnością informuję, że do X edycji Programu Stypendiów Pomostowych zgłosiły się 84 pozarządowe organizacje, wśród nich jest FUNDACJA ROZWOJU REGIONU PIERZCHNICA. Są to uczestnicy poprzednich edycji konkursu DzM, a także  organizacje posiadające rekomendację Fundacji St. Batorego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.  Wszystkie organizacje łącznie zadeklarowały przyznanie 483 stypendiów w II segmencie, nasza Fundacja zaś 6.          

W tym roku zmienia się forma aplikowania o stypendium. Kandydaci na stypendystów (niezależnie od segmentu, w którym będą aplikować) nie wypełniają wniosków papierowych, które następnie składają w siedzibach organizacji lokalnych, lecz dokonują rejestracji internetowej na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. W tym celu 1 lipca na stronie www.stypendia-pomostowe.pl pojawią się wnioski aplikacyjne dla kandydatów PSP, które będzie można złożyć najpóźniej do 16 sierpnia 2011r.

Przypominam, że kandydaci do stypendium pomostowego w obrębie II segmentu muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE warunki regulaminu:

1.      Muszą być maturzystami 2011 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2011 roku będą dyskwalifikowani.

2.      Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających 970 zł netto w przeliczeniu na osobę, lub 1109 zł netto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3.      Pochodzą z terenów do 20.000 mieszkańców, tzn. zamieszkują na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jakiekolwiek przemeldowania z miasta na wieś, tuż przed złożeniem wniosku są niestety dyskwalifikowane.

4.      Osiągnęli na maturze wynik minimum 105 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stornie internetowej. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane PISEMNIE ale na obydwu poziomach i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty.

5.      Dostanie się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowych na polskiej państwowej uczelni POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA MAGISTERSKIE. W programie nie uczestniczą uczelnie kościelne, PWSZ z wyjątkiem tych które posiadają uprawnienia magisterskie, kolegia nauczycielskie. Wykaz szkół uprawniających do uzyskania stypendium dostępny będzie na stronie po uruchomieniu wniosku on-line. Lub też, kandydat samodzielnie może dowiedzieć się, czy uczelnia spełnia wymogi regulaminu sprawdzając na stronie uczelni czy ma ona uprawnienia magisterskie.

6.      PUNKT NAJWAŻNIEJSZY – posiadają REKOMENDACJĘ NASZEJ FUNDACJI. Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line. Wnioski bez rekomendacji będą przez system komputerowy odrzucane. 

 

Po wypełnieniu aplikacji on-line – najpoźniej do 16 sierpnia - kandydat będzie musiał wniosek wydrukować i w papierowej formie wraz z wszystkimi załącznikami (listę potrzebnych załączników, które ma zgromadzić, wygeneruje system) złożyć w siedzibie FRRP - Pierzchnica ul. Szkolna 28. 

Zapraszam osoby, które spełniają wszystkie kryteria dostępu,  do zgłoszenia się do biura FRRP celem uzyskania REKOMENDACJI.

Dariusz Michalski

Prezes Zarządu


 

08

CZE

2011

367

razy

czytano

100/116

frrp.pl

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Ukryj moduł.