Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Pierzchnica FRRP Pierzchnica

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Aktualności

Jubileusz 25 - lat działalności

Jubileusz 25 - lat działalności

Jubileusz  25 - lat działalności
Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica

Szanowni Państwo,

W dniu 9 września 2021 roku  w Restauracji „La Cucina Italiana" odbyło się spotkanie związane z Jubileuszem 25 - lat działalności Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica.  

W uroczystościach wzięli udział: Pani Renata Janik - Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pan Mariusz Ściana - Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego, Pan Stanisław Strąk - Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica, Pan Waldemar Sikora - Burmistrz Miasta i Gminy Busko Zdrój, Pani Beata Kita - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, Pan Damian Szpak  - Wójt Gminy Raków, Pan Andrzej Tuz - Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów,  Pan Marcin Dziewięcki - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Morawica, Pan Marek Zatorski Prezes Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, Ks. kan. Marian Gawinek Proboszcz Parafii p.w. Św. Małgorzaty w Pierzchnicy, Pani Maria Łopatowska - Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Pierzchnica, Radni Rady Gminy Pierzchnica, sołtysi, przedstawicieli Funduszy Pożyczkowych i Funduszy Poręczeniowych działających na terenie województwa świętokrzyskiego, przyjaciele z zaprzyjaźnioych Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, przedstawiciele placówek oświatowych, organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Pierzchnica, kierownicy jednostek samorządowych, przedsiębiorcy, członkowie Rady, Zarządu i pracownicy Fundacji.

Jubileusz 25-lat działalności jest to właściwy moment do podsumowania działalności i oceny jej efektów pracy.
Dzięki staraniom ówczesnego Wójta Gminy - Pana Marka Zatorskiego w 1996 roku powołana została Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica. Fundatorem Fundacji jest Gmina Pierzchnica, która w momencie powołania przekazała jej kapitał założycielski w wysokości 5.000,00 zł.
Dziś po 25 latach działalności majątek Fundacji wynosi ok. 38 mln złotych.
Okazuje się, że była to bardzo dobra inicjatywa, która owocuje i wpływa na rozwój naszej gminy i województwa świętokrzyskiego, którą zamierzamy nadal kontynuować i rozwijać zgodnie z celami statutowymi i potrzebami gminy.
Fundacja stała się aktywnym partnerem innych organizacji w regionie i kraju co przyczyniło się do zwiększenia zatrudnienia. 
W 2006 roku zakupiony został lokal od gminy, który został wyremontowany i przystosowany do potrzeb działalności Fundacji.
Jako organizacja pozarządowa wspierająca przedsiębiorczość kładziemy szczególny nacisk na profesjonalną i rzetelną współpracę z klientami w zakresie świadczonych usług.
Dążymy do umacniania zaufania i wzrostu zadowolenia naszych klientów poprzez dostosowanie oferty do ich potrzeb i oczekiwań.
Kładziemy nacisk na to aby nasze personalne relacje z klientami były partnerskie i życzliwe.

Jednym z niezwykle istotnych celów jest pomoc stypendialna, którą objęto 330 uczniów i studentów, którym wypłacono stypendia w wysokości 303.460,00  złotych.

Drugim istotnym celem jest wspieranie poprzez dotacje przedsięwzięć o charakterze: kulturalnym, sportowym, oświatowym, sakralnym oraz w zakresie opieki społecznej. Razem udzielono 362 dotacje dla lokalnych organizacji, którym wypłacono dotacje w wysokości 3.340.476,75 złotych.

Kolejnym istotnym celem jest świadczenie usług finansowych poprzez udzielanie pożyczek. Udzielonych zostało 1.451 pożyczek  na łączną kwotę 136.380.078,67 zł. Nasi klienci dzięki pożyczkom zakupili urządzenia, maszyny, środki transportu, wybudowali i zmodernizowali swoje zakłady, wprowadzili na rynek nowe produkty. Większość z nich działa bardzo dobrze, wraca po kolejne pożyczki inwestując w rozwój i tworząc nowe miejsca pracy.

Ponadto zrealizowanych zostało szereg projektów szkoleniowych, kulturalnych aktywizujących lokalną społeczność oraz wydano  szereg publikacji przedstawiających zasoby przyrodnicze, historyczne, kulturalne gminy Pierzchnica i powiatu kieleckiego. Minione 25 lat wykorzystaliśmy w sposób skuteczny i z pożytkiem dla rozwoju naszej gminy i województwa świętokrzyskiego.

Składam podziękowania, Członkom Rady, Członkom Zarządu i pracownikom za profesjonalizm, zaangażowanie i wspólną owocną pracę na rzecz rozwoju regonu.

Dariusz Michalski
Prezes Zarządu 
Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica

13

WRZ

2021

2044

razy

czytano

4/115

frrp.pl

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Ukryj moduł.