Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Pierzchnica FRRP Pierzchnica

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Aktualności

INSTRUMENT FINANSOWY - POŻYCZKA dla MŚP

INSTRUMENT FINANSOWY - POŻYCZKA dla MŚP

 

   Informujemy, iż w ramach programu "Instrument Finansowy - Pożyczka dla MŚP"
przekroczyliśmy 100% alokacji środków przeznaczonych na pożyczki w związku z powyższym zamykamy nabór wniosków.
 
Zarząd Fundacji
 
POŻYCZKI DLA FIRM 
do 1 000 000,00 zł

 Pożyczki na start i rozwój mikro, małych i średnich firm

     z województwa świętokrzyskiego.

Oprocentowanie:

  • preferencyjne 0,98% w skali roku - pożyczki z pomocą de minimis.
  • rynkowe od 1,58 % w skali roku - dla pozostałych przedsiębiorstw.  Oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metod ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.

Wysokość pożyczki:

od 10 000,00 zł do 1 000 000,00 zł

Okres trwania pożyczki:

Pożyczka może być udzielona maksymalnie na okres 5 lat, okres karencji w spłacie kapitału może wynosić do 6 miesięcy.

Przeznaczenie:

W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje na wczesnym etapie funkcjonowania jak i na późniejszym etapie działalności na rynku na terenie województwa świętokrzyskiego, mające na celu wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych, wdrażających nowe lub istotnie ulepszone produkty lub usługi, m.in. poprzez inwestycje związane z:

  • dostarczeniem kapitału zalążkowego i kapitału na rozruch;
  • możliwością pozyskania kapitału na rozszerzenie działalności;
  • pozyskaniem kapitału na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów, a także przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania;
  • zakupem nowoczesnego sprzętu, maszyn oraz linii do produkcji (w tym wdrożenie TIK w przedsiębiorstwach); 
     

Pożyczka jest udzielana w ramach Umowy Operacyjnej nr: 2/RPSW/16219/2020/V/DIF/297
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizowanej w ramach projektu „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” pod marką Przedsiębiorcze świętokrzyskie w celu realizacji Strategii inwestycyjnej w zakresie Działania 2.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w osi priorytetowej II Konkurencyjna Gospodarka. Wartość projektu 366,6 mln, w tym: wkład UE 323,57 mln i wkład krajowy 43,03 mln.
Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy.
 
Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.
 
 
 
tel./fax. (41) 3538660,  3538661, 3538167
 

Szanowni Państwo,

W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków informujemy, że nabór zostaje wstrzymany.

                                                           

 
 

29

CZE

2020

1015

razy

czytano

11/118

frrp.pl

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Ukryj moduł.