Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Pierzchnica FRRP Pierzchnica

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Pożyczki

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

Pożyczki ze środków własnych Fundacji

Pożyczki ze środków własnych Fundacji

W ramach środków własnych Fundacja udziela pożyczek:

Dla kogo przeznaczona jest pożyczka:

 • Rolników posiadających gospodarstwa rolne i miejsce zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego.
 • Fundacji i Stowarzyszeń, które posiadają siedzibę i realizują przedsięwzięcia tworzące miejsca pracy na terenie województwa świętokrzyskiego.
 • Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w CEiDG z siedzibą na terenie województwa świętokrzyskiego.

Cel i wysokość pożyczki:

1. Pożyczki na wspieranie produkcji mleczarskiej dla rolników współpracujących z Gminną Mleczarnią Sp. z o. o. w Pierzchnicy: na budowę, rozbudowę lub modernizację obory, zakup krów, sprzętu udojowego, chłodziarek, zakup ziemi, sprzętu , sfinansowanie zakupów w celu uzyskania dotacji w ramach środków pomocowych z Unii Europejskiej do kwoty 400.000 zł.
2. Pożyczki dla Fundacji i Stowarzyszeń, które prowadzą przedsięwzięcia tworzące miejsca pracy do kwoty 200.000 zł.
3. Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających siedzibę lub działających oraz planujących założenie działalności na terenie województwa świętokrzyskiego do kwoty 300.000 zł.

Oprocentowanie pożyczki:

Oprocentowanie pożyczki  wynosi 9,00 % w skali roku.

Brak opłat i prowizji.

Zabezpieczenie pożyczki:

 1. Zabezpieczeniem obligatoryjnym stosowanym w każdym przypadku niezależnie od pozostałych zabezpieczeń jest wystawiony przez Pożyczkobiorcę weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 2. Dodatkowym zabezpieczeniem pożyczki może być:
 1. poręczenie wekslowe osoby fizycznej lub prawnej,
 2. poręczenie instytucji finansowych,
 3. ustanowienie hipoteki,
 4. cesja praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości,
 5. przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz cesją praw z tytułu ich ubezpieczenia,
 6. blokada środków finansowych na lokacie,

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Ukryj moduł.