Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Pierzchnica FRRP Pierzchnica

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Pożyczki

Lokalny Fundusz Pożyczkowy jako zwrotne wsparcie finansowe dla MIKROPRZEDSIĘBIORSTW.

Lokalny Fundusz Pożyczkowy jako zwrotne wsparcie finansowe dla MIKROPRZEDSIĘBIORSTW.

Pożyczki są udzielane w ramach projektu realizowanego na podstawie umowy nr DPR-VIII.043.37.2016/2 podpisanej pomiędzy Fundacją Rozwoju Regionu Pierzchnica a Województwem Świętokrzyskim w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjentów środków projektu:
"Lokalny Fundusz Pożyczkowy jako zwrotne wsparcie finansowe dla MIKROPRZEDSIĘBIORSTW"
zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.3 "Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych", Osi priorytetowej 1. 


Pożyczki na start i rozwój mikro, małych i średnich firm z województwa świętokrzyskiego.
 

Wysokość pożyczki:
Od 10.000,00 zł do 300.000,00 zł
 

Okres:
Pożyczka może być udzielona maksymalnie na okres 5 lat, a okres karencji w spłacie kapitału może wynosić do 6 miesięcy.
 

Przeznaczenie:
Pożyczka może być wykorzystana wyłącznie na przedsięwzięcia związane z uruchomieniem, rozwinięciem bądź z rozszerzeniem zakresu działalności. Przedsiębiorca jest zobowiązany w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania środków do udokumentowania ich wydatkowania zgodnie z umową pożyczki (faktury, rachunki oraz inne dowody księgowe wraz z potwierdzeniem zapłaty).
 

Rodzaje: pożyczki inwestycyjne, obrotowe i inwestycyjno-obrotowe.

Oprocentowanie pożyczki:

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne.
Wysokość oprocentowania wynosi 9 % w skali roku. Oprocentowanie nie może być niższe niż stopa referencyjna obliczona przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metod ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.

Prowizja:

Fundacja nie pobiera prowizji za udzielenie pożyczki, opłaty wstępnej za rozpatrzenie wniosku oraz wcześniejszą spłatę pożyczki.
 

Zabezpieczenie:
Podstawowym zabezpieczeniem jest weksel in blanco wystawiany przez pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowym zabezpieczeniem może być:notarialne ustanowienie hipoteki na nieruchomości, poręczenie przez osoby fizyczne lub prawne, przewłaszczenie rzeczy. O formie zabezpieczenia decyduje Zarząd Fundacji.
 

Niezbędne załączniki:

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Ukryj moduł.