Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Pierzchnica FRRP Pierzchnica

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Pożyczki

PROJEKT ZAKOŃCZONY / INSTRUMENT FINANSOWY POŻYCZKA DLA MŚP Umowa Operacyjna nr 2/RPSW/16219/2020/V/DIF/297

PROJEKT ZAKOŃCZONY / INSTRUMENT FINANSOWY POŻYCZKA DLA MŚP Umowa Operacyjna nr 2/RPSW/16219/2020/V/DIF/297

 

Szanowni Państwo,

W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków informujemy, że nabór zostaje wstrzymany.

 

 

POŻYCZKI DLA FIRM 
do 1 000 000,00 zł
 Pożyczki na start i rozwój mikro, małych i średnich firm z województwa świętokrzyskiego.

Oprocentowanie:

  • preferencyjne z pomocą de minimis 0,00% w skali roku 
  • rynkowe od 1,29 % w skali roku - dla pozostałych przedsiębiorstw.  Oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metod ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.
  • oprocentowanie pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 

Wysokość pożyczki:
od 10 000,00 zł do 1 000 000,00 zł

Okres trwania pożyczki:
Pożyczka może być udzielona maksymalnie na okres 6 lat, okres karencji w spłacie kapitału może wynosić do 6 miesięcy.

Przeznaczenie:

W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje na wczesnym etapie funkcjonowania jak i na późniejszym etapie działalności na rynku na terenie województwa świętokrzyskiego, mające na celu wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych, wdrażających nowe lub istotnie ulepszone produkty lub usługi, m.in. poprzez inwestycje związane z:

  • dostarczeniem kapitału zalążkowego i kapitału na rozruch;
  • możliwością pozyskania kapitału na rozszerzenie działalności;
  • pozyskaniem kapitału na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów, a także przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania;
  • zakupem nowoczesnego sprzętu, maszyn oraz linii do produkcji (w tym wdrożenie TIK w przedsiębiorstwach); 
  • finansowanie kapitału obrotowego na pokrycie bieżących kosztów działalności związanych z pogorszeniem sytuacji finansowej spowodowanej epidemią COVIDE-19 (wynagrodzenia pracowników, składkowe należne ZUS, US, zatowarowanie, półprodukty itp., zobowiązania publiczno-prawne, spłata zobowiązań handlowych, inne wydatki niezbędne do utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewniającej jej płynność);
  • zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji (max. 10% jednostkowej pożyczki);

Pożyczka jest udzielana w ramach Umowy Operacyjnej nr: 2/RPSW/16219/2020/V/DIF/297
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizowanej w ramach projektu „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” pod marką Przedsiębiorcze świętokrzyskie w celu realizacji Strategii inwestycyjnej w zakresie Działania 2.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w osi priorytetowej II Konkurencyjna Gospodarka. Wartość projektu 366,6 mln, w tym: wkład UE 323,57 mln i wkład krajowy 43,03 mln.
Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy.
Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica pełni rolę Podmiotu Wdrażającego Instrument Finansowy.

Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie:
Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica
ul. Szkolna 28, 26-015 Pierzchnica
tel. 41 3538660, 3538661, 3538167
Biuro czynne: poniedziałek - piątek 7:30 do 15:30
e-mail: frrpierzchnica@republika.pl

oraz biurach:
Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi"
Biuro w Staszowie ul. Sudecka 9, 28-200 Staszów
tel. 15 813 03 03, tel. kom. 533446559


Ośrodku Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej

z siedzibą w Sandomierzu, ul. Pl. Ks. J. Poniatowskiego 2

tel. 15 833 34 00, tel. kom. 501837619

 

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Ukryj moduł.