Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Pierzchnica FRRP Pierzchnica

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Aktualności

ZAPYTANIE O CENĘ NA OPRACOWANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO.

ZAPYTANIE O CENĘ NA OPRACOWANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO.


ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Lokalny Fundusz pożyczkowy jako zwrotne wsparcie finansowe dla MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa.

1. Zamawiający:
Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Ul. Szkolna 28, 26-015 Pierzchnica

www.frrp.pl

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadzie konkurencyjności.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Lokalny Fundusz pożyczkowy jako zwrotne wsparcie finansowe dla MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa.

4. CHARAKTERYSTYKA ZAMÓWIENIA  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

1. Kalendarz książkowy na 2016 rok – 100 szt.:

a. (format: A5,

b. Kalendarium PL-GB-D + imieniny i święta,

c. papier 80 g/m2,

d. Wykończenie: oprawa szyta skóropodobna

2. Smycz 200 szt. – szerokość 20 mm, materiał poliester, karabińczyk, szycie tradycyjne,

3. Długopisy 200 szt. – klasyczny wzór, chromowany klips, korpus w kolorze zielonym, kolor wkładu niebieski.

4. Teczki 200 szt. – format A4, kolor 4/0

5. Parasole 200 szt.

a. Wymiary:  Ø ok.100 x 90 cm

b. Materiał poliester

c. Mechanizm: automatycznie otwierany, składany na „1”,

d. Rączka drewniana, wygięta; trzon drewniany

e.  Kolor wewnątrz i zewnątrz: niebieski(100 szt.), zielony butelkowy (100 szt.)

f.  Parasol zapinany na zatrzask, pokrowiec

g. Nadruk: monochrom - kontury, logotypy

W/w materiały powinny być oznaczone odpowiednimi logotypami zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 oraz zawierać logo Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko wraz z wniesieniem we wskazane miejsce w siedzibie Zamawiającego.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  • Cena Oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi
  • Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę w wersji papierowej
  • Oferta musi obejmować całość zamówienia, oferty częściowe ani wariantowe nie będą brane pod uwagę,
  • Ofertę należy przygotować w wersji papierowej,
  • Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji projektów Wykonawcy przed wykonaniem przedmiotu zamówienia.

6.  KRYTERIA OCENY OFERT I WAGI PUNKTOWE 

Cena brutto Oferty -  100%.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście z dopiskiem „materiały promocyjne – nie otwierać do dnia 11-09-2015 do godz. 11:00”

  • adres Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica, ul. Szkolna 28, 26-015 Pierzchnica
  • Osobiście w siedzibie Fundacji

Termin złożenia ofert 11-09-2015 r. godz 10:00 – liczy się data wpływu Oferty.

Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 września 2015 roku o godz 11:00.

O wynikach oferenci zostaną poinformowania telefonicznie lub e-mailowo.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 23 września 2015 r.
 

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Dariusz Michalski, Rafał Garlicki – 41 3538167

                                … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego....

04

WRZ

2015

502

razy

czytano

20/115

frrp.pl

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Ukryj moduł.