Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Pierzchnica FRRP Pierzchnica

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Aktualności

Zapytanie ofertowe na dostawę szaf biurowych

Zapytanie ofertowe na dostawę szaf biurowych

 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
na dostawę szaf biurowych na potrzeby projektu „Lokalny Fundusz pożyczkowy jako zwrotne wsparcie finansowe dla MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa.
 
 
 
1. Zamawiający:
Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
Ul. Szkolna 28, 26-015 Pierzchnica
www.frrp.pl
 
 
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadzie konkurencyjności.
 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa szaf biurowych na potrzeby projektu „Lokalny Fundusz pożyczkowy jako zwrotne wsparcie finansowe dla MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa.
 
 
4. CHARAKTERYSTYKA ZAMÓWIENIA  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 
 
· Szafy wykonane z płyty wiórowej 18 mm laminowanej obustronnie w kolorze olcha,
 
· Cztery półki w środku w odległości minimalnej 33 cm,
 
· Głębokość szafy 35 cm,
 
· Szerokość szafy 80 cm,
 
· Wysokość szafy 190 cm,
 
· Szafy powinny być wyposażone w zamek,
 
· Szafy powinny mieć nogi aluminiowe/ metalowe o wysokości 10 cm.
 
· Ilość szaf – 9 szt.
 
 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko wraz z wniesieniem we wskazane miejsce w siedzibie Zamawiającego w terminie do 31-12-2014 roku..
 
Wykonawca udziela co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji na w/w zamówienie.
 
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
· Cena Oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi
 
· Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę w wersji papierowej
 
6.  KRYTERIA OCENY OFERT I WAGI PUNKTOWE 
 
 
Cena brutto Oferty -  100%.
 
 
7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
 
Ofertę należy przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania:
 
· Pocztą na adres Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica, ul. Szkolna 28, 26-015 Pierzchnica
 
· Osobiście w siedzibie Fundacji
 
Termin złożenia ofert 12-12-2014 r. godz 10:00 – liczy się data wpływu Oferty.
 
Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2014 roku o godz 11:00.
 
O wynikach oferenci zostaną poinformowania telefonicznie lub e-mailowo.
 
Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
 
Dariusz Michalski, Rafał Garlicki – 41 3538167
 
 
 
 
… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04

GRU

2014

595

razy

czytano

38/117

frrp.pl

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Ukryj moduł.