Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Pierzchnica FRRP Pierzchnica

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Aktualności

ZAPYTANIE O CENĘ NA OPRACOWANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO.

ZAPYTANIE O CENĘ NA OPRACOWANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
na opracowanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Lokalny Fundusz pożyczkowy jako zwrotne wsparcie finansowe dla MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa.
 
1. Zamawiający:
Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
Ul. Szkolna 28, 26-015 Pierzchnica
www.frrp.pl
 
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadzie konkurencyjności.
 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Lokalny Fundusz pożyczkowy jako zwrotne wsparcie finansowe dla MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa.
 
 4. CHARAKTERYSTYKA ZAMÓWIENIA  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 
1. Kalendarz książkowy na 2016 rok – 100 szt.:
 
a. (format: A5,
 
b. Kalendarium PL-GB-D + imieniny i święta,
 
c. papier 80 g/m2,
 
d. Wykończenie: oprawa szyta skóropodobna
 
2. Smycz 200 szt. – szerokość 20 mm, materiał poliester, karabińczyk, szycie tradycyjne,
 
3. Długopisy 200 szt. – klasyczny wzór, chromowany klips, korpus w kolorze zielonym, kolor wkładu niebieski.
 
4. Teczki 200 szt. – format A4, kolor 4/0
 
5. Parasole 200 szt.
 
a. Wymiary:  Ø ok.100 x 90 cm
 
b. Materiał poliester
 
c. Mechanizm: automatycznie otwierany, składany na „1”,
 
d. Rączka drewniana, wygięta; trzon drewniany
 
e.  Kolor wewnątrz i zewnątrz: niebieski(100 szt.), zielony butelkowy (100 szt.)
 
f.  Parasol zapinany na zatrzask, pokrowiec
 
g. Nadruk: monochrom - kontury, logotypy
 
W/w materiały powinny być oznaczone odpowiednimi logotypami zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 oraz zawierać logo Zamawiającego.
 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko wraz z wniesieniem we wskazane miejsce w siedzibie Zamawiającego.
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
· Cena Oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi
 
· Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę w wersji papierowej
 
· Oferta musi obejmować całość zamówienia, oferty częściowe ani wariantowe nie będą brane pod uwagę,
 
· Ofertę należy przygotować w wersji papierowej,
 
· Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 
· Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji projektów Wykonawcy przed wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 
6.  KRYTERIA OCENY OFERT I WAGI PUNKTOWE 
 
Cena brutto Oferty -  100%.
 
7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
 
Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście z dopiskiem „materiały promocyjne – nie otwierać do dnia 11-09-2015 do godz. 11:00”
 
· adres Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica, ul. Szkolna 28, 26-015 Pierzchnica
 
· Osobiście w siedzibie Fundacji
 
Termin złożenia ofert 11-09-2015 r. godz 10:00 – liczy się data wpływu Oferty.
 
Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.
 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 września 2015 roku o godz 11:00.
 
O wynikach oferenci zostaną poinformowania telefonicznie lub e-mailowo.
 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 23 września 2015 r.
 
 
Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
 
Dariusz Michalski, Rafał Garlicki – 41 3538167
 
                                … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego....

04

WRZ

2015

518

razy

czytano

40/117

frrp.pl

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Ukryj moduł.