Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Pierzchnica FRRP Pierzchnica

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Aktualności

1996 - 2011 -działalność Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica

1996 - 2011 -działalność Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica

Szanowni Państwo,
 
 
W dniu 30 października 2011 roku upłynęła 15 rocznica powstania Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica.
Jest to właściwy moment do podsumowania działalności i oceny efektów pracy.
 
Fundatorem Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica jest Gmina Pierzchnica,która w momencie powołania przekazała jej kapitał założycielski w wysokości 5.000 złotych. Dziś po 15 latach działalności kapitał Fundacji przekracza 20 mln. złotych. 
Okazuje się że była to bardzo dobra inicjatywa, która procentuje i wpływa na rozwój gminy i województwa świętokrzyskiego, którą zamierzamy nadal kontynuować i rozwijać zgodnie ze statutem i potrzebami gminy i regionu.
 
Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica jako organizacja pozarządowa wspierająca przedsiębiorczość kładzie szczególny nacisk na profesjonalną i rzetelną współpracę z klientami w zakresie świadczonych usług. Dążymy do umacniania zaufania i ciągłego wzrostu zadowolenia naszych klientów i interesantów poprzez świadczenie usług na korzystnych warunkach, zgodnych z ich oczekiwaniami. Kładziemy również nacisk, aby nasze personalne relacje z Klientem były partnerskie i życzliwe.
W minionym okresie Fundacja w sposób dynamiczny zmieniła swoje oblicze i stała się instytucją znaną i prężnie działającą.
 
Jednym z niezwykle istotnych celów jest pomoc stypendialna skierowana do uczniów szkół średnich i studentów zamieszkujących na terenie gminy Pierzchnica, która jest wypłacana w ramach działalności statutowej z środków własnych i w ramach ogólnopolskiego programu: „Dyplom z marzeń”. 
W latach 2002 – 11.2011 pomocą stypendialną objęto 272 uczniów i studentów, którym wypłacono stypendia w wysokości 208.260,00 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100). 
 
Drugim istotnym celem jest wspieranie poprzez dotacje przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym, oświatowym, sakralnym oraz w zakresie opieki społecznej.
Razem w okresie od 1999 roku do 11.2011 roku udzielono 233 dotacje na projekty realizowane przez lokalne organizacje, którym wypłacono dotacje w wysokości 832.802,87 zł (słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące osiemset dwa złote 87/100).
 
Trzecim istotnym celem jest świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla sektora MŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Fundacja udzieliła 465 bezpłatnych konsultacji.
 
Czwartym istotnym celem jest świadczenie usług finansowych – pożyczki w ramach:
         1.      LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO 
         2.      FUNDUSZU MIKROPOŻYCZEK
         3.      ŚRODKÓW WŁASNYCH
Fundacja udzieliła łącznie 815 pożyczek na łączną kwotę 41.369.735,00 złotych.(słownie: czterdzieści jeden milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 00/100).
 
Minione 15 lata wykorzystane zostały sposób skuteczny i z pożytkiem dla rozwoju gminy Pierzchnica i województwa świętokrzyskiego.
 
Posiadając odpowiednią bazę lokalową oraz dobrze przygotowaną kadrę pracowniczą możemy skutecznie pozyskiwać  kolejne środki i realizować nowe projekty.
 
 
mgr Dariusz Michalski
Prezes Zarządu
Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica
 
 

14

GRU

2011

541

razy

czytano

45/115

frrp.pl

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Ukryj moduł.