Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Pierzchnica FRRP Pierzchnica

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Aktualności

KONFERENCJA POPULARNO - NAUKOWA

KONFERENCJA POPULARNO - NAUKOWA

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica jako współorganizator oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Starostwo Powiatowe
w Kielcach, Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w Lisowie zapraszają na  K O N F E R E N C J Ę  P O P U L A R N O - N A U K O W Ą poświęconą pamięci hrabiny Franciszki z Krasińskich Wettyn księżnej kurlandzkiej w dniach 13-14 X 2012 r. Piotrkowice, Lisów 
 
PROGRAM KONFERENCJI
 
DZIEŃ PIERWSZY 13 X 2012 R. - PIOTRKOWICE – Tarnoskała  
 
Godz. 8.30 - Wystąpienie marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa
 
Konferencję poprowadzi Tadeusz Strójwąs, ambasador RP
 
Godz. 9.00 -9.10 - Wystąpienia przybyłych gości
 
Godz. 9.10 - 9.30 -Stanisława Maliszewska (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze), Franciszka Krasińska (1742-1796) - zapomniana królewiczowa polska;
 
Godz. 9.30 -9.50 - Leszek Nowaliński (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze), Rodzina Krasińskich na Mazowszu;
 
Godz. 9.50-10.10 - Aleksander Bowskało (Rosja), Litewska gałąź rodziny Krasińskich;
 
Godz. 10.10-10.30 - Łukasz Młynarski (Katolicku Uniwersytet Katolicki), Kościół i mauzoleum Krasińskich w Krasnem w okresie nowożytnym. Przyczynek do dziejów obiektu;
 
Godz. 10.30-10.50 - Hubert Mazur (Archiwum Państwowe w Kielcach), Materiały źródłowe przechowywane w Archiwum Państwowym w Kielcach dotyczące majątku Krasińskich z Maleszowej;
 
Godz. 11.10-11.30 - Cezary Jastrzębski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Organizacja parafialna w dobrach maleszowskich w XVIII stuleciu;
 
Godz. 11.30-11.50 - Dariusz Kalina (Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego), Zabytki nieruchome na terenie Dóbr Maleszowa;
 
Godz. 11.50-12.10 - Łukasz Młynarski (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Kilka uwag na temat wartości artystycznych i ideowych kaplicy grobowej Krasińskich przy kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Lisowie;
 
Godz. 12.10-12.30 - Michał Wardzyński (Uniwersytet Warszawski), Artifices chencinenses. Miejsce i rola miejscowych warsztatów na tle produkcji kamieniarsko-rzeźbiarskiej w Rzeczypospolitej (koniec XVI - 1. poł. XVII w.);
 
Przerwa kawowa
 
Godz. 13.00-13.20 - Dariusz Kalina (Kielce), Szkic do portretu Franciszki Krasińskiej;
 
Godz. 13.50-14.20 - Radosław Kubicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Kobiety w polskiej tradycji i myśli politycznej. Kobieta a polityka - Elżbieta Sieniawska, Izabela Czartoryska, Barbara Sanguszko, Zofia Lubomirska, Franciszka Krasińska;
 
Godz. 14.20-14.40 -  Grzegorz Wiatr (Kielce), Prace konserwatorskie przeprowadzone przy kaplicy św. Barbary przy kościele w Lisowie;
 
Godz. 14.40-15.10 - Krzysztof Skrzeszewski (Maleszowa); Zespół dworski w Maleszowej - koncepcja zagospodarowania.
 
Panel dyskusyjny
 
 
DZIEŃ DRUGI 14 X 2012 r. - LISÓW (SZKOŁA PODSTAWOWA) 
 
Godz. 12.00 - Uroczysta Msza Święta w Kościele parafialnym w Lisowe p.w. Świętego Mikołaja
 
Godz. 13.15 - Spotkanie z mieszkańcami parafii, miłośnikami historii i osoby Franciszki Krasińskiej. Pokaz multimedialny. Panel dyskusyjny. 
 
Występy artystyczne dzieci i młodzieży ze szkół w Lisowie i Piotrkowicach oraz zespołu Małe Wolanecki z Dębskiej Woli.

12

PAŹ

2012

390

razy

czytano

66/116

frrp.pl

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Ukryj moduł.