Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Pierzchnica FRRP Pierzchnica

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Aktualności

lista rankingowa kobiet i mężczyzna zakwalifikowanych do otrzymania dotacji

lista rankingowa kobiet i mężczyzna zakwalifikowanych do otrzymania dotacji

                                         

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierzchnica 24 sierpnia 2010 r.

Lista rankingowa kobiet zakwalifikowanych do otrzymania dotacji w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w gminie Pierzchnica”.

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Średnia Liczba pkt

 

Wnioskowana kwota dotacji

 

1

 

Joanna Rosikoń

 

91

 

35.936,00

 

2

 

Gabriela Łuszczyńska

 

82

 

40.000,00

 

3

 

Marzena Pasternak

 

82

 

23.700,00

 

4

 

Dorota Petrus

 

77,50

 

40.000,00

 

5

 

Anna Wawszczyk

 

72

 

40.000,00

 

6

 

Mariola Pietrzyk

 

66

 

34.000,00

 

7

 

Małgorzata Biernacka-Cieślik

 

64

 

36.000,00

 

 

Lista rankingowa mężczyzn zakwalifikowanych do otrzymania dotacji w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w gminie Pierzchnica”.

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Średnia Liczba pkt

 

Wnioskowana kwota dotacji

 

1

 

Sebastiana Papucki

 

91

 

33.980,00

 

2

 

Ireneusz Piróg

 

90,50

 

40.000,00

 

3

 

Jakub Janus

 

86,50

 

27.700,00

 

4

 

Rafał Stradomski

 

85,50

 

40.000,00

 

5

 

Tomasz Głuszek

 

80

 

40.000,00

 

6

 

Paweł Rękas

 

75,50

 

25.900,00

 

7

 

Wiesław Kwaśniewski

 

75

 

22.200,00

 

8

 

Hubert Miszczyk

 

71,00

 

40.000,00

 

 

Lista rezerwowa mężczyzn mogących uzyskać dofinansowanie po wyrażeniu zgody przez Wojewódzki Urząd Pracy na zwiększenie liczby osób, które otrzymają wsparcie w ramach projektu:

„Wsparcie przedsiębiorczości w gminie Pierzchnica”.

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Średnia Liczba pkt

 

Wnioskowana kwota dotacji

 

1

 

Łukasz Miszczyk

 

69,50

 

28.000,00

 

2

 

Krzysztof Skowron

 

68

 

40.000,00

 

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Osoby znajdujące się na liście rankingowej  zgodnie z Regualminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w projekcie "Wsparcie przedsiębiorczości w gminie Pierzchnica" zobligowane są do dostarczenia do Beneficjenta wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej.

 

Do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego uczestnik projektu musi załączyć następujące dokumenty:

· potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej,

· kopię dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej,

· kopię nadania numeru REGON,

· kopię dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy,

· kopię dokumentu nadania numeru NIP,

· zaktualizowanego biznesplanu na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,

· oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku .

 

W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

· harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta środkami na rozwój przedsiębiorczości (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków objętych wnioskiem.

24

SIE

2010

4

razy

czytano

79/110

frrp.pl

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Ukryj moduł.