Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Pierzchnica FRRP Pierzchnica

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Aktualności

lista rankingowa kobiet i mężczyzna zakwalifikowanych do otrzymania dotacji

lista rankingowa kobiet i mężczyzna zakwalifikowanych do otrzymania dotacji

                                         

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierzchnica 24 sierpnia 2010 r.

Lista rankingowa kobiet zakwalifikowanych do otrzymania dotacji w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w gminie Pierzchnica”.

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Średnia Liczba pkt

 

Wnioskowana kwota dotacji

 

1

 

Joanna Rosikoń

 

91

 

35.936,00

 

2

 

Gabriela Łuszczyńska

 

82

 

40.000,00

 

3

 

Marzena Pasternak

 

82

 

23.700,00

 

4

 

Dorota Petrus

 

77,50

 

40.000,00

 

5

 

Anna Wawszczyk

 

72

 

40.000,00

 

6

 

Mariola Pietrzyk

 

66

 

34.000,00

 

7

 

Małgorzata Biernacka-Cieślik

 

64

 

36.000,00

 

 

Lista rankingowa mężczyzn zakwalifikowanych do otrzymania dotacji w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w gminie Pierzchnica”.

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Średnia Liczba pkt

 

Wnioskowana kwota dotacji

 

1

 

Sebastiana Papucki

 

91

 

33.980,00

 

2

 

Ireneusz Piróg

 

90,50

 

40.000,00

 

3

 

Jakub Janus

 

86,50

 

27.700,00

 

4

 

Rafał Stradomski

 

85,50

 

40.000,00

 

5

 

Tomasz Głuszek

 

80

 

40.000,00

 

6

 

Paweł Rękas

 

75,50

 

25.900,00

 

7

 

Wiesław Kwaśniewski

 

75

 

22.200,00

 

8

 

Hubert Miszczyk

 

71,00

 

40.000,00

 

 

Lista rezerwowa mężczyzn mogących uzyskać dofinansowanie po wyrażeniu zgody przez Wojewódzki Urząd Pracy na zwiększenie liczby osób, które otrzymają wsparcie w ramach projektu:

„Wsparcie przedsiębiorczości w gminie Pierzchnica”.

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Średnia Liczba pkt

 

Wnioskowana kwota dotacji

 

1

 

Łukasz Miszczyk

 

69,50

 

28.000,00

 

2

 

Krzysztof Skowron

 

68

 

40.000,00

 

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Osoby znajdujące się na liście rankingowej  zgodnie z Regualminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w projekcie "Wsparcie przedsiębiorczości w gminie Pierzchnica" zobligowane są do dostarczenia do Beneficjenta wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej.

 

Do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego uczestnik projektu musi załączyć następujące dokumenty:

· potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej,

· kopię dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej,

· kopię nadania numeru REGON,

· kopię dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy,

· kopię dokumentu nadania numeru NIP,

· zaktualizowanego biznesplanu na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,

· oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku .

 

W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

· harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta środkami na rozwój przedsiębiorczości (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków objętych wnioskiem.

24

SIE

2010

434

razy

czytano

85/116

frrp.pl

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Ukryj moduł.