Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Pierzchnica FRRP Pierzchnica

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Aktualności

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnicy

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnicy

Korzenie Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnicy sięgają początku lat 90. Cele Fundacji określone statutem są następujące:

Stymulowanie i wspieranie regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych poprzez kierowanie zainteresowanych osób na odpowiednie szkolenia na koszt Fundacji, udzielanie pomocy finansowej wspomagającej inicjatywom, stworzenie możliwości korzystania z doświadczeń i ekspertyz specjalistów kierowanych między innymi z Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego.

Wspieranie działań administracyjno-organizacyjnych w gminach wymagających przekształceń strukturalnych, w których występuje wysokie bezrobocie lub zagrożonych takim bezrobociem, poprzez stworzenie możliwości korzystania z odpowiedniego doradztwa w organizacji i zarządzaniu pozyskiwanych przez ekspertów modelowego opracowania odpowiednich struktur na szczeblu gminy, organizowanie kursów szkoleń w tym zakresie, udzielanie pomocy finansowej, na zakup środków trwałych, a także poprzez stworzenie możliwości korzystania ze środków trwałych pozostających w zarządzie Fundacj.

Wspieranie inicjatyw regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo technicznej oraz informacji, doradztwa i szkolenia, poprzez udzielanie pomocy finansowej, stworzenie możliwości korzystania z maszyn i urządzeń zakupionych przez Fundację, a także odpowiednich programów komputerowych i poprzez wysyłanie zainteresowanych na szkolenia i sympozja krajowe i zagraniczne oraz kursy i szkolenia organizowane przez Fundację.

Wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych mających na celu aktywizację regionu, poprzez udzielanie pomocy finansowej, dla prywatnych przedsięwzięć, propagowanie nowoczesnych, proekologicznych technologii przy nowoczesnej organizacji pracy, a także poprzez powołanie i prowadzenie ośrodków leczenia odwykowego i resocjalizacji dla osób uzależnionych. Fundacja zapewni tu pomoc finansową, medyczną, własne doradztwo techniczne i ekonomiczne.

Skupienie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych rozwojem Regionu Pierzchnicy inicjatywami w dziedzinie przedsiębiorczości, zgodnych z lokalnymi i regionalnymi potrzebami.

02

STY

2007

446

razy

czytano

103/115

frrp.pl

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Ukryj moduł.